ข้อมูลที่พัก: อิมพีเรียล สกล

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโรงแรม : อิมพีเรียล สกล
  • สถานที่ : เมือง สกลนคร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 1892 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1119, 0 4271 1887, 0 4271 3320
  • จำนวนห้อง : 230 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย