ข้อมูลที่พัก: สกลแกรนด์พาเลซ

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

 • ชื่อโรงแรม : สกลแกรนด์พาเลซ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สกลนคร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 2,800 บาท
 • ที่อยู่ : 383/14 ถ.ไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 4886-7
 • จำนวนห้อง : 116 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : sakolgrand@yahoo.co.th, yupadee@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย