ข้อมูลที่พัก: เพชรสกล

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโรงแรม : เพชรสกล
  • สถานที่ : เมือง สกลนคร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 448/1 อำเภอเมือง จ.สกลนคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4273 0043–47
  • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย