ข้อมูลที่พัก: ดุสิต

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโรงแรม : ดุสิต
  • สถานที่ : เมือง สกลนคร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 1784 ถ.ยุวพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1198-9, 0 4271 2200-1
  • จำนวนห้อง : 98 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : dusithotel@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย