ข้อมูลที่พัก: กรองทอง

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโรงแรม : กรองทอง
  • สถานที่ : เมือง สกลนคร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 120 - 250 บาท
  • ที่อยู่ : 645/2 ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1235
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย