ข้อมูลที่พัก: ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ

จังหวัดสมุทรปราการ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

  • ชื่อโรงแรม : ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 900 - 600 บาท
  • ที่อยู่ : 963 หมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2323 4094 - 99
  • จำนวนห้อง : 45 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : muangboran@ancientcity.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย