ข้อมูลที่พัก: ท๊อปอินน์

จังหวัดสมุทรปราการ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

  • ชื่อโรงแรม : ท๊อปอินน์
  • สถานที่ : เมือง สมุทรปราการ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 480 - 530 บาท
  • ที่อยู่ : 345 หมู่ 18 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2463 7383-4
  • จำนวนห้อง : 59 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย