ข้อมูลที่พัก: ดิเอ็มเพลเรอร์

จังหวัดสมุทรปราการ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

  • ชื่อโรงแรม : ดิเอ็มเพลเรอร์
  • สถานที่ : เมือง สมุทรปราการ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 485 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2394 4035, 0 2394 1520
  • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย