ข้อมูลที่พัก: บรรทมทิพย์

จังหวัดสมุทรปราการ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

  • ชื่อโรงแรม : บรรทมทิพย์
  • สถานที่ : เมือง สมุทรปราการ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 210 - 450 บาท
  • ที่อยู่ : 401 หมุ่ 3 ถนนสุขุมวิท ซอย 115 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  • เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล
  • จำนวนห้อง : 53 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย