ข้อมูลที่พัก: มิราโน

จังหวัดสมุทรปราการ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

  • ชื่อโรงแรม : มิราโน
  • สถานที่ : บางเสาธง สมุทรปราการ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 118/8 หมู่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2705 0810-8
  • จำนวนห้อง : 120 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย