ข้อมูลที่พัก: นิทราสวรรค์

จังหวัดสมุทรปราการ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

 • ชื่อโรงแรม : นิทราสวรรค์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สมุทรปราการ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 170 - 360 บาท
 • ที่อยู่ : 106 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2395 1608
 • จำนวนห้อง : 39 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย