ข้อมูลที่พัก: เซ็นทรัลเพลส

จังหวัดสมุทรสาคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

 • ชื่อโรงแรม : เซ็นทรัลเพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สมุทรสาคร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 1242/469 ถ.เอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3441 2817-8, 08 6377 1844
 • จำนวนห้อง : 97 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.centralplacehotel.com
 • อีเมลล์ : sales@centralplacehotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย