ข้อมูลที่พัก: ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 263-267 ถ.คลองอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3472 5511, 08 9104 5444
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thanicha.com
 • อีเมลล์ : info@thanicha.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย