ข้อมูลที่พัก: ฐิโนทัย โฮมสเตย์

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : ฐิโนทัย โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 374 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9686 5844, 08 1949 1377
 • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tinothai.com
 • อีเมลล์ : somvipa.kon@pea.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย