ข้อมูลที่พัก: บางคนที โฮมเตย์

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บางคนที โฮมเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางคนที สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 15/7 หมู่ 6 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9232 4527, 08 1981 1271, 0 3476 2390-1
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bangkontee.com
 • อีเมลล์ : bangkonteeatv@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย