ข้อมูลที่พัก: บ้านกิลกาล

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านกิลกาล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 61 หมู่ 9 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6312 0855, 08 7803 4114, 08 7803 4224
 • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.onceatampwa.com
 • อีเมลล์ : baankilakarn@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย