ข้อมูลที่พัก: บ้านขุนทวี

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านขุนทวี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 1285 ถ.ปทุมมาลัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1337 3020, 08 1780 7822
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baankhuntawee.com
 • อีเมลล์ : baankhuntawee@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย