ข้อมูลที่พัก: บ้านครูปู

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านครูปู
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 318 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3472 5920, 08 1941 1249
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baankupu.com
 • อีเมลล์ : info@baankupu.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย