ข้อมูลที่พัก: บ้านดาหลา

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านดาหลา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 1 หมู่ 11 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 4076 4261, 0 3475 1023, 08 1793 5560, 08 5101 1834
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baandalha.com
 • อีเมลล์ : baandalha@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย