ข้อมูลที่พัก: บ้านทิพย์สวนทอง

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านทิพย์สวนทอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางคนที สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 54 หมู่ 2 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3473 0095, 0 3476 2755, 08 1816 3077
 • จำนวนห้อง : 26 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.banthip.com
 • อีเมลล์ : banthip@banthip.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย