ข้อมูลที่พัก: บ้านนับดาว โฮมสเตย์

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านนับดาว โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 7 หมู่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6634 3863, 08 1652 8456, 08 9862 3965, 08 9131 8567, 08 3149 5632
 • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bannubdown.9nha.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย