ข้อมูลที่พัก: บ้านแม่น้ำ

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านแม่น้ำ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 10-10/1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3476 7566-7, 08 9450 7393, 08 1646 8907, 08 9034 8111
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.banmaenam.com
 • อีเมลล์ : banmaenam@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย