ข้อมูลที่พัก: บ้านเรือนเพ็ญ

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านเรือนเพ็ญ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 13 หมู่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3475 1468, 08 1801 7769, 08 6305 6685, 08 1487 9964
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thairivertour.com
 • อีเมลล์ : info@thairivertour.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย