ข้อมูลที่พัก: บ้านลุงเรือง โฮมสเตย์

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านลุงเรือง โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 50 หมู่ 5 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1930 0571, 08 4682 1356
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.banlungreung.com
 • อีเมลล์ : banlungreung@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย