ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนนานาพันธุ์ โฮมสเตย์

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนนานาพันธุ์ โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 19 หมู่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3475 1367, 08 9570 3616, 08 1859 3550, 08 1668 4839
 • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baansuan.net
 • อีเมลล์ : baansuannanapan@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย