ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนประเสริฐพร

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนประเสริฐพร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 61/3-4 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1403 0357, 08 9494 8898, 0 3471 1174
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pasertporn.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย