ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนพุทธรักษา

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนพุทธรักษา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 850 - 2,900 บาท
 • ที่อยู่ : 49/5 หมู่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3475 1038, 08 1363 7933, 08 7916 1352
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.puttaraksa.com
 • อีเมลล์ : baansuanputtaraksa@thaimail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย