ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนรัก

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนรัก
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางคนที สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 34 หมู่ 5 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3470 2725, 08 1880 8157, 08 1286 8717
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bansuanrak.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย