ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนศิริพร

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนศิริพร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1665 8096, 08 1665 5202, 08 1736 5153
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baansuansiriporn.com
 • อีเมลล์ : info@baansuansiriporn.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย