ข้อมูลที่พัก: บ้านสุพรรษา โฮมสเตย์

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสุพรรษา โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 650 บาท
 • ที่อยู่ : 1/6 หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3472 4019, 08 4074 5200
 • จำนวนห้อง : 2 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.suphansa.com
 • อีเมลล์ : info@suphansa.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย