ข้อมูลที่พัก: บ้านหยกโฮมสเตย์

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : บ้านหยกโฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางคนที สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 13 หมู่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3476 1957, 08 9228 6653
 • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baanyok.com
 • อีเมลล์ : yokyok888@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย