ข้อมูลที่พัก: เรือนสวนวันจั่น

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ชื่อโรงแรม : เรือนสวนวันจั่น
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 26 หมู่ 3 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1298 0820, 08 1854 8790, 08 7161 0960
 • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.vunjun.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย