ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านทรงไทยปลายโพงพาง

จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

  • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านทรงไทยปลายโพงพาง
  • สถานที่ : อัมพวา สมุทรสงคราม
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 850 - 850 บาท
  • ที่อยู่ : 6 หมู่ 7 บ้านโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1403 7907, 0 3476 7520, 0 3476 7333, 08 9988 1754
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย