ข้อมูลที่พัก: บ้านวิวสวย ฟ้าใส

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านวิวสวย ฟ้าใส
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 81 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง กม.9 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1932 6869, 08 9741 0414, 0 2754 8992
  • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : viewsuay@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย