ข้อมูลที่พัก: มาซิแคมป์ รีสอร์ท

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : มาซิแคมป์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 8,500 บาท
  • ที่อยู่ : 189 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1830 4872, 08 1848 1129
  • จำนวนห้อง : 29 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : bigjoye@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย