ข้อมูลที่พัก: เขามะกอก ฟาร์มสเตย์

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : เขามะกอก ฟาร์มสเตย์
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,460 - 1,460 บาท
  • ที่อยู่ : อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6336 7828
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : khaomakok@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย