ข้อมูลที่พัก: ธานินทร์ โฮเต็ล

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ธานินทร์ โฮเต็ล
  • สถานที่ : พระพุทธบาท สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 190 - 290 บาท
  • ที่อยู่ : 67 หมู่ 12 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3626 6088
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย