ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนรจนา

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนรจนา
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 900 - 1,300 บาท
  • ที่อยู่ : 150 ตำบลหลังเขา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9610 9622
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย