ข้อมูลที่พัก: วังแก้ว ปาร์ค ฮิลล์

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : วังแก้ว ปาร์ค ฮิลล์
  • สถานที่ : วังม่วง สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,320 - 5,500 บาท
  • ที่อยู่ : ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3635 9236, 0 3622 7353, 08 9530 9117, 08 3915 5930
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย