ข้อมูลที่พัก: ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,400 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 32 หมู่ 2 ถนนมวกเหล็ก-น้ำตกสาวน้อย ตำบลพญาเย็น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3633 0263-4, 0 3634 4289-90, 0 2434 0080-9
  • จำนวนห้อง : 78 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย