ข้อมูลที่พัก: เพชรรัตน์ ป่าสักรีสอร์ท

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : เพชรรัตน์ ป่าสักรีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 590 - 590 บาท
  • ที่อยู่ : 297 หมู่ที่ 7 ตำบลคำพราน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3635 9196 , 08 7050 8398
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย