ข้อมูลที่พัก: กระท่อมทิพย์ฮิลล์ รีสอร์ท

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : กระท่อมทิพย์ฮิลล์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : วังม่วง สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 73 หมู่ 8 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1308 8788, 08 1292 2273
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย