ข้อมูลที่พัก: ชาญ อิสสระ รีสอร์ท

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ชาญ อิสสระ รีสอร์ท
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,800 - 4,500 บาท
  • ที่อยู่ : 71 หมู่ 8 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2235 2358, 0 3634 1899, 0 3634 1900
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : contact@charnissararesort.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย