ข้อมูลที่พัก: เพรียวอินน์

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : เพรียวอินน์
  • สถานที่ : เมือง สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 480 - 585 บาท
  • ที่อยู่ : 12 ถนนเทศบาล 6 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 2059-60
  • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย