ข้อมูลที่พัก: สวยสวย รีสอร์ท

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : สวยสวย รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 7,000 บาท
  • ที่อยู่ : 92 หมู่ 8 ตำบลมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3634 2017-9
  • จำนวนห้อง : 120 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย