ข้อมูลที่พัก: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 3,800 บาท
  • ที่อยู่ : 195/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี หรือที่โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3634 1621-2, 0 2282 1100 , 0 2281 1422
  • จำนวนห้อง : 34 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย