ข้อมูลที่พัก: ไร่พนาวัน

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ไร่พนาวัน
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 177 หมู่ 2 อยู่ห่างจาก มวกเหล็ก 7 กิโลเมตร ก่อนถึงน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย