ข้อมูลที่พัก: ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท
  • สถานที่ : มวกเหล็ก สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,290 - 2,190 บาท
  • ที่อยู่ : 79 หมู่ 1 ถนนอดิเรกสาร ตำบลท่าคล้อ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3630 6270-2, 0 2258 9494 ต่อ 102 -108 -128
  • จำนวนห้อง : 236 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : supalairesort@supalai.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย