ข้อมูลที่พัก: ไทยนิยม

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ไทยนิยม
  • สถานที่ : แก่งคอย สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 100 บาท
  • ที่อยู่ : 376-8 ถนนเลียบสันติสุข อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3624 4185
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย