ข้อมูลที่พัก: สระบุรีโฮเต็ล

จังหวัดสระบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

  • ชื่อโรงแรม : สระบุรีโฮเต็ล
  • สถานที่ : เมือง สระบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 260 - 550 บาท
  • ที่อยู่ : 68 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3621 1646 , 0 3621 1861 , 0 3621 1500
  • จำนวนห้อง : 81 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย